Publikasikan tulisanmu kesini Ketentuan!

Motor anyar anggawe tragediMonggo damel penglipur ati supados mboten  stress !!!

TRAGEDI EN MEX

Crita iki Jane yo wes lawas, ning nek kelingan seprene isih marai nggonduk tenan. Kejadian iki nek ora kliru taun 2019

Ceritane ngene. 

Aku karo si p duwe rencana jahat, nglimpe mancing neng waduk wadas lintang (WWL) daerah kebumen kana. 

" Yo pee..  mangkat mancing neng WWL yo! " 

" Kapan? " 

Sesok setu budal mancing e minggu! " Omongku

" Ha siap..!, ning aku mbonceng ya, kowe bar ngedukke motor anyar to..! " 

Pancen wektu kui aku bar ngedukke motor, alias kredit 😁. 

" Lha umpan e tuku ngendi? " Takonku

( nek mancing iwak nila neng WWL  biasane aku nganggo umpan lumut) 

" Ndadak tuku..., golek we akeh kok saiki " Jare si P

" Golek ngendi? " Takonku

" Kali Serang cerak bendungan , nek ming lumut hambok bagoran! " Jare si P

" Tapi mangan ora lumut kana nek dinggo neng WWL? " Takonku

" Wuuuh... Nyepelekke, lumut kali serang wates kae nek gelem tukul, dinggo mancing neng ngendi wae tak jamin mangan! " Jare si P

" Dadih...!, sesok mangkat! " 

" saiki koe survai lumut ndisik, ngendi sing arep di jikuk, sesok sekalian mangkat mampir kali Serang, trus bablas neng WWL, dadi lumute isih seger, isih fresh! " Omongku merga rapatii percaya karo lambene si P. Merga wes tau lho lor, mangkat mancing, 

" beres neng daerah kana Okeh lumut " 

Basan diparani zong, ndadak kedarang darang golek umpan. 

" Siap.. Sesok mamgkat jam piro? " Takone si P

" Jam loro isuk budal! " Omongku

Tenan, jam loro aku budal boncengan karo si P, mampir bendungan kali Serang nyerok lumut. 

Tekan kali Serang kira kira jam 3 nan, jian isih peteng, gek hawane uademe ora njamak. 

Motor tak parkir pinggir dalan trus krekel krekel mudun kali nggowo senter. 

" Wes gek di serok lumute, tak senteri seka kene! " Akonku

Tak senter 🔦 seka nduwur pancen akeh lumute ijo ijo apik. 

Si P gage copot katok wuda mblejit nyemplung kali karo nggowo jaring serok. 

Byurr...! 

Jebul jerone sak gulu😁, si P kaget trus bali mentas meneh. 

" Wah nek iki aku menyerah kung, ora wani aku, jebul jero...!, ngerti dewe aku ora iso nglangi " Jare si P mentas meneh. 

" Golek nggon sing cetek ora ana lumute po ? " Takonku 

" Wes ledis dijikuki wong sekitar kene, kung..! " Jare si P

hayo terpaksa, aku ucul ucu,l wudo mblejit tanpo awer awer bengi bengi nyemplung kali, hhhh... Jingaaan... Uademeee... Hhhh    Nek ora nuruti wong seneng mancing ora sudi nglakoni, lha.. Piye jerone sak gulu, le nyerok lumut ndadak nyelam.. Jingaaaan nek kelingan 😞. Nek bagi pemancing nila alam liar mesti tau nglakoni 😁  . Malah ana sing luwih extrim meneh, mentas mentas sikile dirubung pacet 😁. 

Genten si P, nyenteri seka nduwur, aku kaya kudanil nyelam nyeroki lumut, hakok ndilalah.. 

Tlepok tlepok tlepok... Tiba udan. Aku kelingan sandanganku. 

"Peee...!, sandanganku tulung diamanke..! " 

Si P gage ngukuti sandanganku trus mlayu munggah. Trus krungu bengoke si P

" KUNG... !, KUNCI MOTORE MBOK DELEH NGENDI ? " 

" NENG SAK KATOK DOWO..! " bengokku

Ora suwe si P bali mudun meneh, jebul udane Ming liwat. Aku neruske njaringi lumut, nganti entuk rong kepis kebak. 

Bareng tak rasa cukup, aku mentas. 

" Sandanganku neng endi pe? " 

" Wes tak amanke kung,  Tak lebokke bagasi motormu " Jare si P

" Lha kowe kok isih wudho mblejit? " 

" Klambiku ya pada tak lebokke bagasi kabeh, karepe ...nggonmu garing nggonku teles! " Jare si P

Aku Ming ngguyu.. Cerdas juga kowe pe.. Batinku

Bareng tekan pinggir  dalan... 

" Kunci motore nengendi pe? " 

" Hayo tak balekke neng sak katok dawamu  to.. Yaa.. Ndak ilang! " Jare si P 

" Lha katoku? " 

" Hayo neng njero bagasi tooooo.., ra dong...!" 

" WOOO... LHA BAJINGAAAAAAAAAAAAAAN!  😩😩😩😩😩😩😩😩.. SING RA DONG KI KOWE... SUUUU...! " 

" Dadi wong loro wudo mblejit,neng pinggir dalan aspal,do berusaha ngutek uttek mbukak bagasi motor... Karo ngasok asokke si P, 

Angger ana padang padang kendaraan liwat.. Ndelik 😞

" CEN ASUUUOG WE PE..! " omongku ro mbrambangi 😞😞

Jago jago wes do kluruk, mesjid mesjid wes do azan subuh.kahanane saya padang saya padang... 😞😞😞 aku saya panik.. saya panik 😞

Malah jog motote arep di songkel karo si P

"MATAMUUU.... !, IKI MOTOR RUNG LUNAS AREP DI RUSAK! " 😡😡

Ming untunge lho lur... Motore ora di kunci stang.. Dadi iso di tuntun. Untunge meneh neng tas pancingku ana tas kresek gedhe putih , sing biasa tak nggo wadah nek oleh iwak. 

Yowes... , krukupan helem, cawetan kresek nuntun motor  alon alon nggolek bengkel.. Lha arep piye meneh.. 😞

Arep nuntun banter wedi nek kresek e bedah...malah saya ra karu karuan.. 😫

Si P ya pada.. Takkon nggowo tas pancing karo lumut rong kepis isih netes banyune , cawetan kresek ireng sing tipis kae lho lurr... 

Neng ndalan petuk ibu ibu ngepit arep neng pasar mbendungan.... 

" Astaghfirullah...!" Trus mlengos njur ida idu..

Jiaaan... Sakitnya tu di sini... 😞 

Bayangna nuntun seko mbendungan tekan patung kuda kae lho lur..kira kira jarak. 7km kuwi. 

Hajingan tenan ....😔😕

Akhire entuk bengkel neng wetan bank BRI kae lho lur

Kui we bengkele bukak jam setengah sanga... 

Rasane pingin nangis tenan... Asu og kowe  peee....

Sumber: facebook

Mau donasi lewat mana?

Paypal
Bank BCA - An.Dwi Lestari / Rek - 3930706719
Traktir creator minum kopi dengan cara memberi sedikit donasi. klik icon panah di atas

About the Author

Admin

Posting Komentar

Komentarmu adalah cerminan dirimu
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.